GIÁO DỤC

    Cô đuổi học em đi!

    TT - Chiều thứ bảy nọ tôi nhận được cuộc điện thoại. Mặt tôi biến sắc vì những lời lẽ thô tục cộng với những lời đe dọa từ một người tự xưng là phụ huynh.

ẨM THỰC

    Món canh chua vua cũng thèm

    Đó là câu nói vui của ba về món canh chua cá lạc. Nhớ một lần má đi chợ về, nói với ba là chợ có cá lạc tươi rói nhưng em không mua. Đầu năm mà ăn cá lạc là… lạc đường lạc ngõ.